Tag: Admin Area

Admin Area là gì? Những điều cần biết về Admin Area trong WordPress

Admin Area là một khu vực giúp người dùng có thể quản trị được các tính năng, cập nhật bài viết, người dùng trong Wordpress. Mặc định, bạn có thể truy cập được trang quản trị này bằng cách thêm wp-admin ở phần cuối đường dẫn của tên miền. Ví dụ như: ...